Prosinec 2014

Školský vianočný turnaj vo vybíjanej

16. prosince 2014 v 20:49 | SM
5. ročník
Školského vianočného turnaja vo vybíjanej dievčat II. stupeň

Výsledky:
1. miesto - žiačky 9. A
2. miesto - žiačky 6. B
3. miesto - žiačky 5. B
4. miesto - žiačky 7.B

Blahoželáme!!!!!!DŇA : 18.12.2015

Rozlosovanie zápasov
Skupina A
5.A, 5.B, 6.A, 6.B
1. 8:00hod. - 8:20hod. 5.A - 5.B
2. 8:20hod. - 8:40hod. 6.A - 6.B
3. 8:40hod. - 9:00hod. 5.A - 6.A
4. 9:00hod. - 9:20hod. 6.B - 5.B
5. 9:20hod. - 9:40hod. 5.A - 6.B
6. 9:40hod. - 10:00hod. 5.B - 6.A
- postupujú dve družstvaSkupina B
7.ročník, 8.ročník, 9.ročník
1. 10:20hod. - 10:40hod. 7ročník - 8.ročník
2. 11:00hod. - 11:20hod. 8.ročník - 9.ročník
3. 11:20hod. - 11:40hod. 9.ročník - 7.ročník
- postupuje jedno družstvo


Semifinále a finále
A - B 11:45hod. - 12:05hod.
B - C 12:05hod. - 12:25hod.
C - A 12:25hod. - 12:45hod.

Vyhodnotenie: veľká telocvičňa
13:00hod.

Pravidlá vybíjanej:

Družstvo tvorí 9 hráčok /8+1/. Hrá sa do vybitia hráčok, alebo na čas 20 min.
Jedným prehodom sa otvára hra pre obe družstvá. Musí byť "prvá rana kapitána". Dovolené sú dva kroky s loptou v ruke.
Po vybití hráčky v poli, začína kapitán prehodom do zázemia. Každa hráčka má 1 život, kapitán 3 životy. Po vybití hráčky je potrebné si loptu nabiť.
Povolené sú 3 prihrávky po obvode, potom musí nasledovať vybitie, alebo dribling.

Družstvá je potrebné nahlásiť p. učiteľke Majkrakovej